Darpin Paris

Věrnostní program

Pravidla věrnostního programu DARPHIN Paris
1. Úvod
Věrnostní program DARPHIN Paris je organizován a spravován společností EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o., IČ 49623133 se sídlem na adrese Biskupská 6, 110 00 Praha 1. Věrnostní program DARPHIN Paris je určen pro zákazníky, kteří v kterémkoliv partnerském kosmetickém saloně či registrovaném prodejním místě nebo internetovém obchodě DARPHIN Paris po celé České a Slovenské republice zakoupí produkty značky DARPHIN Paris. Cílem Věrnostního programu DARPHIN Paris je odměnit pravidelně nakupující zákazníky a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím dárku při splnění níže uvedených podmínek, a to formou kosmetického produktu značky DARPHIN Paris.
2. Definice
„Věrnostní program DARPHIN Paris“ je bonusový program organizovaný a spravovaný společností EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o., který umožňuje získat účastníkům Věrnostního programu speciální odměnu.
Věrnostní karta „Carte de Fidélité” je papírová skládací karta, která je nepřenosná, vystavená na konkrétní jméno zákazníka a dokládá jeho účast ve Věrnostním programu.
„Partnerský kosmetický salon Darphin Paris nebo prodejní místo DARPHIN Paris” – registrované prodejní místo kosmetických výrobků značky DARPHIN Paris označené logem značky DARPHIN Paris, vyskytující se na území České a Slovenské republiky. Aktuální seznam všech obchodů a registrovaných kosmetických salonů je k dispozici na internetových stránkách www.darphinparis.cz.
„Účastník věrnostního programu” – držitel věrnostní karty Carte de Fidélité, který svým podpisem na věrnostní kartě Carte de Fidélité dal písemný souhlas se svou registrací do Věrnostního programu DARPHIN Paris dle stanovených podmínek.
3. Účast v programu
Účastníkem programu se může stát každý zákazník, který zakoupí libovolný kosmetický výrobek DARPHIN Paris v partnerských kosmetických salonech DARPHIN Paris nebo jiných partnerských prodejních místech a vyplní povinné údaje na věrnostní kartě Carte de Fidélité a podepíše ji. Zákazník bude z programu vyřazen v případě, že podá žádost o vyřazení svých osobních údajů z evidence nebo poruší pravidla čerpání odměn či jiným způsobem zneužije výhod tímto programem poskytovaných. V případě vyřazení z programu zanikají veškeré nároky na odměny vyplývající z členství v programu. Nové členství může být odmítnuto zákazníkům, kteří byli z programu vyřazeni.
4. Věrnostní body a odměny
a. Věrnostní body – V rámci Věrnostního programu DARPHIN Paris sbírá zákazník body (uvedené na holografických známkách) na svou věrnostní kartu Carte de Fidélité. Výměnou za takto nasbírané body může posléze obdržet kosmetický produkt z aktuální nabídky uvedené na věrnostní kartě.
Každý zakoupený produkt DARPHIN Paris je označen snímatelnou holografickou známkou v hodnotách 50, 100, 150 a 250 bodů. Tyto známky zákazník nalepí do věrnostní karty Carte de Fidélité. Po dosažení počtu bodů odpovídajícího požadované odměně, zašle řádně vyplněnou kartu se zaškrtnutým zvoleným produktem na adresu EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o., Truhlářská 20, 110 00 Praha 1.
Nasbírané body (holografické známky) nelze směnit za hotovost.
b. Platnost bodů a věrnostní karty Carte de Fidélité – Platnost Věrnostní karty Carte de Fidélité a na ní uvedených nasbíraných bodů (holografických známek) je 2 roky od data založení věrnostní karty Carte de Fidélité. V případě, že datum platnosti vyprší, účastník Věrnostního programu DARPHIN Paris tímto dnem ztrácí nárok na uplatnění všech nasbíraných a dosud nevyužitých bodů (holografických známek).
c. Čerpání odměn – Účastník Věrnostního programu DARPHIN Paris si vybírá 1 kosmetický výrobek z nabídky uvedené na věrnostní kartě Carte de Fidélité, pokud nasbíral 700 bodů během 2 let ode dne založení věrnostní karty. Věrnostní karta Carte de Fidélité je platná 2 roky od data uvedeného na věrnostní kartě při vydání.
Po dosažení všech bodů (uvedených na holografických známkách) 1. kategorie se může účastník za dobu platnosti Věrnostní karty Carte de Fidélité rozhodnout, zda si chce vybrat jeden kosmetický výrobek odpovídající 1. kategorii nebo pokračovat ve sbírání bodů ve 2. kategorii – tj. účastník se vzdává dárku z 1. kategorie a postupuje do 2. kategorie, ve které může opět sbírat body až do dosažení 2. kategorie. K možnosti vybrání kosmetického výrobku ze 2. kategorie musí účastník nasbírat celkem 1 400 bodů – počítáno včetně bodů z 1. kategorie. Po dosažení 2. kategorie se opět účastník může rozhodnout, zda si dárek za dosaženou 2. kategorii nechá zaslat nebo se ho vzdá a bude pokračovat ve sbírání bodů 3. kategorie. K dosažení 3. kategorie a možnosti vybrat si jeden kosmetický výrobek jako dárek musí účastník nasbírat celkem 2 200 bodů – počítáno včetně bodů z 1. a 2. kategorie. Po dosažení 3. kategorie se opět účastník může rozhodnout, zda si dárek za dosaženou 3. kategorii nechá zaslat nebo se ho vzdá a bude pokračovat ve sbírání bodů 4. kategorie. K dosažení 4. kategorie a možnosti vybrat si jeden kosmetický výrobek jako dárek musí účastník nasbírat celkem 3 000 bodů – počítáno včetně bodů z 1.,2. a 3. kategorie.
Čerpání bodů za kosmetický výrobek, jako věrnostní dárek, probíhá následujícím způsobem:
1. kategorie (700 bodů) – 1 kosmetický výrobek z nabídky vypsané na věrnostní kartě Carte de Fidélité,
2. kategorie (1 400 bodů) – 1 kosmetický výrobek z nabídky vypsané na věrnostní kartě Carte de Fidélité,
3. kategorie (2 200 bodů) – 1 kosmetický výrobek z nabídky vypsané na věrnostní kartě Carte de Fidélité,
4. kategorie (3 000 bodů) – 1 kosmetický výrobek z nabídky vypsané na věrnostní kartě Carte de Fidélité.
Společnost EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu nabídky odměn vzhledem k dostupnosti vybraných produktů na skladě.
d. Dodání odměny – Odměna bude zaslána zákazníkovi do 3 pracovních dnů od obdržení věrnostní karty Carte de Fidélité zákazníka v sídle společnosti EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o. Dodána bude na adresu uvedenou na kartě prostřednictvím zasílatelské firmy PPL CZ, s.r.o. Před doručením bude zákazník kontaktován zaměstnancem společnosti PPL CZ, s.r.o., který ho bude informovat o datu a čase doručení zásilky.
e. Akce a nabídka odměn platí od 1.9. 2010.
5. Přenositelnost karty věrného zákazníka
Vybrané odměny budou zasílány a vydávány pouze osobám uvedeným na věrnostní kartě Carte de Fidélité.
6. Ztráta karty
V případě ztráty nebo odcizení karty může zákazník na prodejně požádat o novou věrnostní kartu Carte de Fidélité, ale náhradní holografické známky, které byly vylepeny na ztracené či odcizené kartě, poskytovány nebudou.
7. Reklamace a nárok na odměnu
Na členství ve Věrnostním programu DARPHIN Paris a odměny není právní nárok.
Tyto podmínky a nabídka odměn jsou platné od 1.9. 2010 do vydání nových podmínek a nabídky odměn nebo do zrušení Věrnostního programu DARPHIN Paris.
8. Ochrana osobních dat
Účastník Věrnostního programu DARPHIN Paris dává svým podpisem na věrnostní kartě Carte de Fidélité souhlas společnosti EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o. ke zpracování svých osobních údajů k marketingovým a statistickým účelům spojených s Věrnostním programem DARPHIN Paris, jehož pravidla jsou specifikována v tomto dokumentu. Zpracování osobních dat a jejich ochrana se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů v platném znění a data jsou pořizována výhradně za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích značky DARPHIN Paris.
Účastník Věrnostního programu DARPHIN Paris dává svým podpisem na věrnostní kartě Carte de Fidelité souhlas společnosti EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o. ke zpracování svých osobních údajů k marketingovým a statistickým účelům spojených s Věrnostním programem Darphin Paris, jehož pravidla jsou specifikována v dokumentu na www.darphinparis.cz.
Zpracování osobních dat a jejich ochrana se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o Ochraně osobních údajů, týkajících se jeho osoby. Jakoukoliv změnu či opravu lze provést prostřednictvím e-mailové adresy info@eoc.cz. Účastník Věrnostního programu bude prostřednictvím marketingových letáků doručovaných poštou nebo e-mailem informován o marketingových akcích společnosti EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o. v České a Slovenské republice na základě souhlasu, který udělil svým podpisem při registraci do Věrnostního programu.

Společnost EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o. si vyhrazuje právo pověřit zpracováním osobních údajů účastníků Věrnostního programu třetí stranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O Ochraně osobních údajů v platném znění.

Objednejte si